Comarca de Verín

Territorio: 

Verín, Orense [Ourense], Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización zonal

Comarca de Galicia.

Proverb Sheets

Como ubicación geográfica en...