Colunga

Territorio: 

Colunga, Asturias, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual