Carnia

Territorio: 

Friuli-Venezia Giulia, Italia.

Tipo de localización: 
Localización zonal

Región histórica; cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Carnia. Localización aproximada.