A Cancela (Nantes)

Territorio: 

Sanxenxo, Pontevedra, Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Point P-16 of the Atlas Lingüístico Galego.