Campo Maior

Territorio: 

Campo Maior, Portalegre, Portugal.

Tipo de localización: 
Localización puntual