A Beira do Río (Lindín)

Territorio: 

Mondoñedo, Lugo, Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Punto L-9 del Atlas Lingüístico Galego.