Aller [Ayer]

Territorio: 

Aller [Ayer], Asturias, España.

Tipo de localización: 
Localización zonal

Municipio.