GRAT (Grup de recerques en l'Antigüitat tardana)

Investigador principal: 
Josep Vilella Masana