Marc Mayer Olivé

Catedràtic de Filologia Llatina
93 403 55 97

Doctor en Filología Clásica (1972) sota la direcció del prof. Virgilio Bejarano, ha estat professor a les Universitats de Múrcia, Autònoma de Barcelona i Alacant. Catedràtic de Filologia Llatina de la UB. Doctor honoris causa per la Universitat de Budapest. És membre de diverses Acadèmies, entre les quals l’Institut d’Estudis Catalans, l’Academia Europaea i la de Bones Lletres de Barcelona. Ha dedicat una part important de la seva tasca de recerca a l‘epigrafia i és un dels directors del Corpus Inscriptionum Latinarum corresponent a Hispania i dels Historia Augusta Colloquia. Ha publicat nombrosos estudis sobre inscripcions,  literatura llatina  i història romana (47 llibres o parts importants de llibre i 375 articles científics). Forma part de més d’una trentena de consells de redacció de revistes i col·leccions científiques i dirigeix entre altres Sylloge Epigraphica Barcinonensis. Ha estat president de l’Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine i vice-president de l’Association Internationale d’Études Classiques.

Publicaciones seleccionadas

Grupos de investigación