Pere Fàbregas Salis

Pere Fàbregas Salis (Girona, 1988) es va llicenciar en Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona el junt de 2010. L'any 2011 va cursar a la mateixa Universitat el Màster UniversitariCultures i Llengües de l'Antiguitat, que va acabar amb el seu treball "Fragments de poesia èpica llatina (168-31 a. C.)".

El desembre de 2011, gràcies a una beca de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri d'Educació, es va incorporar al Departament, així como al projecte Poetae Latini Minores II (FFI2008-01759).

Actualment està treballant en la seva futura tesi doctoral “Edició crítica i comentari textual del llibre X de las Metamorfosis d'Ovidi” sota la direcció del Prof. José Luis Vidal i del Prof. Antonio Ramírez de Verger (UHU).

 

Research projects