Dir que sí i dir que no amb un gest. Alguns emblemes d'afirmació i de negació a Roma a través dels textos

English
Authors: 
Cabré, L.
Book title: 
Ciència, didàctica i funció social dels estudis clàssics 1
Book authors: 
B. Usobiaga - P. J. Quetglas (eds.)
Publisher: 
Secció Catalana de la SEEC
Pages: 
179-187
Place: 
Barcelona
Year: 
2004
Member authors: 
Laura Cabré Lunas