You are here

Títol provisional: El Regiment de la cosa pública d’Eiximenis 

Conferenciant: 
https://ub-edu.zoom.us/j/95358286512?pwd=RG9sT0t4RmJrVXRtSlFpTE5FSmx3dz09
Data: dia i hora: 
Tuesday, 16 May, 2023 - 18:30
Sessió virtual