You are here

Sobre l'edició crítica del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis i l'autoria de l'epístola proemial

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 16 May, 2023 - 18:30
Sessió virtual

L'aparició de l'edició crítica del Regiment de la cosa pública dins la col·lecció Els Nostres Clàssics (2021) convida a parlar d'Eiximenis i de les circumstàncies que van envoltar la redacció i la difusió d'aquest tractat polític, potser l'obra del menoret que ha estat més publicada, comentada i traduïda. La conferència tindrà dues parts. A la primera faré una aproximació molt breu a les circumstàncies biogràfiques d'Eiximenis, que es va traslladar de Barcelona a València quan tenia a mig escriure el Dotzè, i situaré el Regiment dins l'estructura del volum polític del Crestià. A la segona part comentaré, també breument, la transmissió textual del Regiment, justificaré amb alguns exemples l'stemma que acompanya l'edició i m'aturaré a discutir si la carta dedicatòria (o una part de la carta dedicatòria) del Regiment pot ser autèntica o bé un fals del segle XV.