You are here

Sobre el «Dotzè» del« Chrestià» de Francesc Eiximenis

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 15 April, 2003 - 19:30
Programa: