You are here

Conferenciants

Institut Superior de Ciències Religioses, Vic
Universitat Autònoma de Barcelona
Arxiu de la Corona d’Aragó
Università Ca' Foscari di Venezia
Universitat de les Illes Balears
Universitat Autònoma de Barcelona †
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Barcelona
Universitat de València
Universitat de Girona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de València
Institució Milà i Fontanals, CSIC
Institut menorquí d'estudis
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Centre de Documentació Ramon Llull
Universitat de Tübingen
Freie Universität Berlin
Universitat de Barcelona
Università di Cagliari
Universitat Federico II de Nàpols

Pages