You are here

Conferenciants

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Scuola di Archivisti e Bibliotecari, La Sapienza, Roma
Universitat de Girona
Universitat de València-Raimundus Lullus Institut, Universitat de Freiburg i.B.
Investigadora Juan de la Cierva (Universitat de Barcelona)
Universitat de Girona
Università di Siena
Universitat d’Alacant
Università di Perugia
Universitat de Florència
Universidad Complutense, Madrid
Universitat de Girona †
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili †
Universitat de Vic
Taller Arxiu de les Terres de l’Ebre
Universitat Autònoma de Barcelona
Università di Roma La Sapienza
Universitat Ramon Llull
CSIC-Institució Milà i Fontanals
Nantes Université
Universitat de Girona
Universitat de Girona

Pages