You are here

Conferenciants

Universidade de Minas Gerais
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona (ERC Project MiMus)
Universitat de Barcelona
Università di Enna "Kore"
Universitat de Basilea †
Universitat Rovida i Virgili, directora de l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona (GRAMP-UB)
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona †
Università degli studi della Basilicata
Taller de restauració del document gràfic del monestir de Sant Pere de les Puel·les
Universitat de Barcelona
Raimundus-Lullus-Institut, Universitat Freiburg i. B.
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona

Pages