Esteu aquí

Estudi escriptològico-estratigràfic dels manuscrits medievals: exemple del cançoner trobadoresc R

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
dimarts, 15 març, 2022 - 18:30
Sessió només virtual

A banda de l’estratificació textual, els manuscrits literaris de l’Edat Mitjana presenten al mateix temps una estratificació lingüística. Aquesta es produeix particularment als còdex miscel·lanis, tan en diacronia —a causa de còpies realitzades en èpoques i zones geogràfiques diferents que componen la transmissió manuscrita dels textos— com en sincronia — per la utilització de fonts i materials de compilació de procedència diversa. En aquesta perspectiva, la nostra intervenció es proposa d’oferir algunes pistes metodològiques per a esbrinar les diverses capes lingüístiques que constitueixen la scripta d’un manuscrit i per a distingir-hi els diferents components, com per exemple els trets lingüístics propis exclusivament de l’últim copista, que representen la capa més superficial. A més, a fí de poder posar a prova el mètode il·lustrat, ensenyarem uns exemples concrets trets del cançoner trobadoresc R (Paris, BnF, fr. 22543), recull miscel·lani de principis del segle XIV i de procedència tolosana, que transmet gairebé 1100 peces de 125 trobadors diferents.

 

 

 

Fitxers adjunts: