Esteu aquí

Els reis novells a la lírica trobadoresca

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
dimarts, 23 octubre, 2018 - 19:00
Sala de Graus (Edifici Històric)

Mariona Viñoles va presentar la recerca que du a terme actualment, que parteix d’un filó iniciat en la seva tesi Lírica trobadoresca a la Corona d’Aragó, dirigida per Miriam Cabré i defensada el més de març d'enguany a la Universitat de Girona. Aquesta tesi ha elaborat per primer cop un cens dels trobadors amb vincles amb la corona catalana. Entre el segles XI i XIII, l’autora ha registrat 96 trobadors i 218 composicions amb aquests vincles, la majoria sirventesos i composicions polítiques, que acumulen majoritàriament els regants de Pere I (22) i Jaume I (17).

L’anàlisi de les composicions ha portat l’autora a considerar que existeix dins aquest model de lírica una temàtica pròxima a la dels regiments de prínceps, un gènere que al s. XII havia tingut un gran auge a la Península Ibèrica, o bé que un grup de poesies corteses n’aborden els motius propis. La temàtica del consell polític iniciàtic o del manual doctrinal i moralitzant dirigit a un monarca jove, o l’associació del poder regi amb el diví, sembla provenir d’aquests textos i de models concrets com el de Gil de Roma. Així, Viñoles analitza diverses poesies d’At de Mons, Guillhem de Montanhagol, Peire Vidal, Bertran de Born o Gaubert de Poicibot.

Són, en conjunt, composicions representatives amb consells i alguna recriminació adreçades a reis novells, amb la particularitat de contenir un missatge pròxim al regiment de prínceps, sorprenent en el context de la lírica trobadoresca. Se’ls adrecen admonicions, bons desitjos, s’associa el poder monàrquic amb el servei diví, s’hi tracta de diplomàcia, de cortesia, o s’hi fa balanços de polítiques (com és el cas d’un contraexemple de Bertran de Born). Caldrà analitzar els contextos de les composicions; tenen en comú, per exemple, que corresponen molt possiblement als inicis dels regnats dels reis a qui van adreçades. I també caldrà investigar l’abast de la temàtica dins l’ambient cortès, les fonts culturalment properes, i el corpus de textos trobadorescos que continguin aquests motius. Si existeix, doncs, una projecció del regiment de prínceps en la poesia dels trobadors, és una qüestió que aquesta recerca provarà de resoldre.

Arnau Vives