ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico
Autor: 
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores)
Editorial: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Lugar de edición: 
A Coruña
Fecha de publicación: 
2003
Proverbs
Mostrando 321 - 340 de 427 (página 17 de 22)
Refránorden descendente En la fuente
Por Nadal, chover ou nevar Página:
473
Núm. refrán:
866, 867, 868
Volumen:
IV
Por Navidá recoller leña e calenta-las canelas Página:
473
Núm. refrán:
871
Volumen:
IV
Por Santos neve nos altos Página:
473
Núm. refrán:
844
Volumen:
IV
Por Santos neve nos campos Página:
473
Núm. refrán:
842, 843, 847
Volumen:
IV
Por Santos, neve nos cantos Página:
473
Núm. refrán:
845, 846
Volumen:
IV
Ramos mollado, carro crebado; Ramos enxoito, nin moito nin pouco Página:
466
Núm. refrán:
255
Volumen:
IV
Ramos mollados, Pascuas enxoitas: ano de viño, de pan e de froita Página:
466
Núm. refrán:
256
Volumen:
IV
Roibéns ó mar, vellas ó sollar Página:
115, 521
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Roibéns ó monte, bois á corte; roibéns ó mar, vellas a raxar; roibéns á ribeira, vellas á pateira Página:
115 (nota 21), 521
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Roibeza ó mar, mariñeiros a pescar; roibeza á terra, mariñeiro á merda Página:
115 (nota 4), 521
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Roxo ó ponente, ou chove ou mente Página:
117 (nota 12), 521
Volumen:
IV
Mapa:
41b
Roxo para Oseira, vellas á raxeira; roxo para Monforte, vellas tras do pote Página:
117 (nota 10), 521
Volumen:
IV
Mapa:
41b
Rubéns ó mar, vella no sollar; rubéns ó Ribeiro, vella no lareiro Página:
115 (nota 25), 521
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Rubianas ó poniente, agua o aire Página:
115 (nota 39), 521
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Rubias á Franqueira, vellas á borralleira; rubias ó mar, vellas a sollar Página:
115 (nota 28), 522
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Rubias no mar, vellas no lar Página:
115 (nota 26), 522
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Rubias ó mar e morenas a sollar Página:
115 (nota 34), 522
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Rubias ó mar, vellas a soallar; rubias ó naciente, chuvias de repente Página:
115 (nota 18), 522
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Rubias ó mar, vellas a sollar; rubias ó río, vellas ó niño Página:
115 (nota 35), 522
Volumen:
IV
Mapa:
41a
Rubias ó mar, vellas a traballar Página:
115 (nota 29), 522
Volumen:
IV
Mapa:
41a

Páginas