Onde venta o mar e chove arreo por san Uxío, fóra do camiño balocas gardar, carballo ó fogar e todos ó lar
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Donde ventea el mar y llueve de continuo por San Eugenio, fuera del camino castañas [o patatas] guardar, [leña de] roble al hogar y todos al fuego

Glosa: 

San Eugenio: 15 de noviembre.

Comentarios: 

Se atribuye a O Gaiteiro de Lugo, 1957.

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autororden descendente Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
164
Núm. refrán:
3881
Volumen:
5