Dende o quince ao vintedous as neves boas son
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Desde el quince al veintidós las nieves buenas son

Glosa: 

Se refiere al mes de diciembre.

Comentarios: 

Con la indicación: "O Gaiteiro de Lugo, 1957".

Categorización
Meteorología: 
Ámbito temático general: 
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autorordenar ascendente Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
604
Núm. refrán:
16004
Volumen:
5