Ceo escamudo, tempo inseguro
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Cielo escamoso, tiempo inseguro

Comentarios: 

Cf. Ceo escamudo, vendaval duro.

[imagen del cielo con escamas]

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuenteordenar ascendente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
616
Núm. refrán:
16291
Volumen:
5