lluvia, llover
Categoría: 

Fichas de refranes

Mostrando 1 - 20 de 4993 (página 1 de 250)
Texto Lengua o variedadorden descendente

Qu̯ann’a Mmajjano piòve e a Vvejjino fiòcca, fecúrate che ffa n-gim’a lla Ròcca

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Quande piove a lu mese di ggiugne tutte lu monne si disctrujie abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Sə ppióvə a ssanda Bbəbbianə, pióvə nu mésə ə nna səttəmanə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Si o candil fa morro[,] luego cantan as canaleras aragonés
Si chilan as tordas[,] agua hasta as corvas aragonés
Como veigas garrilargas[,] ya pues coger o paraguas aragonés
Si s'agarra a ceniza n'o badil[,] llueve en marzo y en abril aragonés
Si llueve en martes vuelta la luna[,] lloverá bastante durante todo el cuarto aragonés
Si canta o cuervo[,] agua pa'l cuerpo aragonés

Páginas