Villaoril [Villauril] (Piñera [Piñeira])

Territorio: 

Navia, Asturias, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual