San Cristovo de Regodeigón

Territorio: 

Ribadavia, Orense [Ourense], Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Punto O-10 del Atlas Lingüístico Galego.