Montjuïc

Territorio: 

Barcelona, El Barcelonès, Barcelona, Cataluña, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Orónimo. Montaña.