Lloroza

Territorio: 

Cantabria, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Orónimo. Montaña.

Proverb Sheets

Como referencia toponimica en...