Gaby

Territorio: 

Gaby, Valle de Aosta, Italia.

Tipo de localización: 
Localización puntual