Óbidos

Territorio: 

Óbidos, Leiria, Portugal.

Tipo de localización: 
Localización puntual