Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 141 - 160 of 202 (page 8 of 11)
Proverbsort ascending In source
Canta o merlo, tempo de inverno Page:
159
Proverb number:
3757
Volume:
5
Cando zoa o regueiro, panos ó fumeiro Page:
752
Proverb number:
20056
Volume:
5
Cando se pon o sol e no poniente aparece unha silveira, auga segura Page:
158
Proverb number:
3747
Volume:
5
Cando ronca moito o mar, é probable o temporal Page:
752
Proverb number:
20053
Volume:
5
Cando os corvos berran, chuvia segura Page:
754
Proverb number:
20117
Volume:
5
Cando o grilo canta, tira ca manta Page:
158
Proverb number:
3736
Volume:
5
Cando o gato quenta o traseiro, escusas regar o lameiro Page:
754
Proverb number:
20116
Volume:
5
Cando o Farelo ten sombreiro, os labradores qu'anden con xeito Page:
617
Proverb number:
16323
Volume:
5
Cando o Farelo pon o capelo, meniñas da Ulla, poñede o mantelo Page:
617
Proverb number:
16322
Cando o Farelo pon a monteira, chove anque o ceo non queira Page:
617
Proverb number:
16321
Volume:
5
Cando o cuco marcha, colle a manta Page:
754
Proverb number:
20114
Volume:
5
Cando o ceo está de panza de burro, chove duro Page:
615
Proverb number:
16277
Volume:
5
Cando neva atrás do mollo, neva hastr'o xonllo Page:
603
Proverb number:
15981
Volume:
5
Cando nas témporas de Navidá queda o aire de abaixo, ano húmedo Page:
158
Proverb number:
3729
Volume:
5
Cando na pota queda lume, ó outro día chove Page:
158
Proverb number:
3728
Volume:
5
Cando na luna de marzo hai tronada, todo o ano quere campana Page:
107
Proverb number:
2553
Volume:
5
Cando encarnado está o monte, mete o boi na corte Page:
158
Proverb number:
3722
Volume:
5
Cando choran as pedras de Xalo, ventan orballo Page:
908
Proverb number:
1385
Cando brúa a barra de Ortigueira, bois á leira Page:
494
Proverb number:
12817
Volume:
5
Cando Barbanza ten touca, ou moita chuvia ou pouca Page:
616
Proverb number:
16314
Volume:
5

Pages