Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 61 - 80 of 202 (page 4 of 11)
Proverbsort ascending In source
Veñen cordeiros, vén a neve; veña o demo que os leve Page:
604
Proverb number:
15995
Volume:
5
Treboada polo sureste, máis nordeste Page:
753
Proverb number:
20097
Volume:
5
Todos Santos anuncia con verdá o que pode vir por Navidá Page:
753
Proverb number:
20096
Volume:
5
Témporas de setembre molladas, ano de fame Page:
147
Proverb number:
3466
Volume:
5
Suestiño agudo, vendaval seguro Page:
753
Proverb number:
20094
Volume:
5
Sol que pica, por auga repica Page:
167
Proverb number:
3968
Volume:
5
Sol do color do luar, ou chover ou nevar Page:
167
Proverb number:
3954
Volume:
5
Sol de néboa, polo día pega Page:
86
Proverb number:
2099
Volume:
5
Si vén o aire de Portomarín, auga na cara Page:
167
Proverb number:
3951
Volume:
5
Si estás na costa de nordeste e ves por Sisargas oscuro, vamos a coller á ría, que vai vir norte duro Page:
498
Proverb number:
12898
Volume:
5
Si en xulio non vén treboada, haberá mala anada Page:
141
Proverb number:
3288
Volume:
5
Si corren as nubes pra Montán, colle o mallo e malla o pan e, si corren pra Bustelo, colle a capa i-o capelo Page:
166
Proverb number:
3930
Volume:
5
Serras cargadas, nordeste nas praias Page:
753
Proverb number:
20086
Volume:
5
Semblante do Cabalo, vento sur declarado Page:
498
Proverb number:
12897
Volume:
5
Semblante de Oviedo, mariñeiro non teñas medo Page:
494
Proverb number:
12818
Volume:
5
Según vexas o vintesete, así verás o mes siguiente, si o vintenove non desmente Page:
165-166
Proverb number:
3925
Volume:
5
Se sopra o lume, auga no cume Page:
753
Proverb number:
20083
Volume:
5
Se os burros ornean moito, non saldrás enxoito Page:
754
Proverb number:
20128
Volume:
5
Se no mes de Santiago chove, neva no inverno Page:
752
Proverb number:
20081
Volume:
5
Santiago de chuvias, ano de alubias Page:
141
Proverb number:
3286
Volume:
5

Pages