Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 201 - 202 of 202 (page 11 of 11)
Proverb In sourcesort ascending
Ceo empedrado, mañá sol claro Page:
159
Proverb number:
3763
Volume:
5
Canta o sapo, tempo guapo Page:
159
Proverb number:
3758
Volume:
5

Pages