Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 201 - 202 of 202 (page 11 of 11)
Proverbsort ascending In source
A curuxa de madrugada, vento ou xeada Page:
753
Proverb number:
20104
Volume:
5
A chover, a chover, millor na malla que na vendimia Page:
152
Proverb number:
3583
Volume:
5

Pages