Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 181 - 200 of 202 (page 10 of 11)
Proverb In sourcesort descending
Aire sarriao ou moita chuvia ou nin un grao Page:
153
Proverb number:
3614, 3615
Volume:
5
Aire villalbés, auga por un mes Page:
154
Proverb number:
3622
Volume:
5
Aire zamorao, auga na mao Page:
154
Proverb number:
3623
Volume:
5
Albas pardas, ventos ou augas Page:
154
Proverb number:
3625
Volume:
5
Arco da vella á mañanciña, prepara a capotiña Page:
154
Proverb number:
3632
Volume:
5
Arco da vella á tarde non vén de balde: se non trae chuvia, traerá aire Page:
154
Proverb number:
3633
Volume:
5
Baixou o río en seguida, auga encima Page:
155
Proverb number:
3662
Volume:
5
Báñanse os gorriós, auga a montós Page:
155
Proverb number:
3663
Volume:
5
Brúa Gandarío, panos ó río Page:
156
Proverb number:
3667
Volume:
5
Calma que se prolonga moitos días, tormentas moi bravías Page:
156
Proverb number:
3670
Volume:
5
Cando a perdiz canta e a nube encobre, non hai mellor señal pra cando chove Page:
156
Proverb number:
3677
Volume:
5
Cando a perdiz canta, nublado vén Page:
156
Proverb number:
3678
Volume:
5
Cando a niebla pousa no Faro, desfaise en tronada Page:
156
Proverb number:
3683
Volume:
5
Cando corren as témporas solanas, mal tempo Page:
156
Proverb number:
3691
Volume:
5
Cando encarnado está o monte, mete o boi na corte Page:
158
Proverb number:
3722
Volume:
5
Cando na pota queda lume, ó outro día chove Page:
158
Proverb number:
3728
Volume:
5
Cando nas témporas de Navidá queda o aire de abaixo, ano húmedo Page:
158
Proverb number:
3729
Volume:
5
Cando o grilo canta, tira ca manta Page:
158
Proverb number:
3736
Volume:
5
Cando se pon o sol e no poniente aparece unha silveira, auga segura Page:
158
Proverb number:
3747
Volume:
5
Canta o merlo, tempo de inverno Page:
159
Proverb number:
3757
Volume:
5

Pages