Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 121 - 140 of 202 (page 7 of 11)
Proverb In sourcesort descending
Parrascos ó sueste, á mañá sursueste Page:
615
Proverb number:
16269
Volume:
5
Telarañas polo aire, vento ao mar Page:
615
Proverb number:
16271
Volume:
5
Cando a montaña pon o sombreiro, prepárate pró inverno, e si pon capote, chove de cote Page:
615
Proverb number:
16272
Volume:
5
Cando as estrelas non latexan, logo as nubes gotexan Page:
615
Proverb number:
16274
Volume:
5
Ceo enloitado, tempo mollado Page:
615
Proverb number:
16290
Volume:
5
Cando o ceo está de panza de burro, chove duro Page:
615
Proverb number:
16277
Volume:
5
Ceo empedrado, chuvia, vento ou orballo Page:
615
Proverb number:
16284
Volume:
5
Ceo empedrado, queixón baleiro Page:
615
Proverb number:
16287
Volume:
5
Ceo escamudo, tempo inseguro Page:
616
Proverb number:
16291
Volume:
5
Nube escarpetada, ós tres días auga Page:
616
Proverb number:
16303
Volume:
5
Nubes pra baixo, bon refaixo; nubes pra riba, auga encima Page:
616
Proverb number:
16307
Volume:
5
Cando Barbanza ten touca, ou moita chuvia ou pouca Page:
616
Proverb number:
16314
Volume:
5
Cando a Curotiña ten o sombreiro, señal de chuvia Page:
616
Proverb number:
16312
Volume:
5
Cando o Farelo pon a monteira, chove anque o ceo non queira Page:
617
Proverb number:
16321
Volume:
5
Cando o Farelo ten sombreiro, os labradores qu'anden con xeito Page:
617
Proverb number:
16323
Volume:
5
Carapucho no Farelo, auga no pelo Page:
617
Proverb number:
16336
Volume:
5
Nublada a Armenteira, norte na ribeira Page:
618
Proverb number:
16347
Volume:
5
Auga antes do vento, vento ou mal tempo Page:
751
Proverb number:
20048
Volume:
5
Cando ronca moito o mar, é probable o temporal Page:
752
Proverb number:
20053
Volume:
5
Cando zoa o regueiro, panos ó fumeiro Page:
752
Proverb number:
20056
Volume:
5

Pages