Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 101 - 120 of 202 (page 6 of 11)
Proverb In sourcesort descending
Cando choran as pedras de Xalo, ventan orballo Page:
908
Proverb number:
1385
Cando o Farelo pon o capelo, meniñas da Ulla, poñede o mantelo Page:
617
Proverb number:
16322
Nordés quente, brétema no abrente Page:
602
Proverb number:
15959
Volume:
5
Cando neva atrás do mollo, neva hastr'o xonllo Page:
603
Proverb number:
15981
Volume:
5
Cand'a neve chega ó Miño, na montaña non se ve o camiño Page:
603
Proverb number:
15976
Volume:
5
Día de neve, víspera de sol Page:
603
Proverb number:
15983
Volume:
5
Neve na cima, inverno enriba Page:
603
Proverb number:
15987
Volume:
5
Veñen cordeiros, vén a neve; veña o demo que os leve Page:
604
Proverb number:
15995
Volume:
5
Dende o quince ao vintedous as neves boas son Page:
604
Proverb number:
16004
Volume:
5
Arreboles a Aragón, á noite con auga son Page:
612
Proverb number:
16208
Volume:
5
Arreboles a Castilla, vellas á cociña Page:
612
Proverb number:
16209
Volume:
5
Arreboles a Portugal, á mañán sol serán Page:
612
Proverb number:
16210
Volume:
5
Arreboles ao sol posto, meu caperuciño andará enxoito Page:
612
Proverb number:
16212
Volume:
5
Arreboles de sol posto é señal de tempo enxoito; arreboles de sol levantado, é señal de tempo mollado Page:
612
Proverb number:
16214
Volume:
5
Está rubio pra Monforte, colle a capa e o capote Page:
613
Proverb number:
16221
Volume:
5
Ponse ruibio hacia Chantada, colle os bois e vai á arada Page:
613
Proverb number:
16223
Volume:
5
Roibos de Villalba, ou vento ou auga; roibos do mar, bon tempo Page:
613
Proverb number:
16226
Volume:
5
Rubiéns prá ribeira, vellas á parrumeira Page:
614
Proverb number:
16240
Volume:
5
Rubio pra Lugo, tempo seguro; rubio pra Neira, arma a caldeira á goteira Page:
614
Proverb number:
16246
Volume:
5
Ceo rasgado, vento ou mar picado Page:
614
Proverb number:
16263
Volume:
5

Pages