Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 81 - 100 of 202 (page 5 of 11)
Proverb In sourcesort descending
Cando os corvos berran, chuvia segura Page:
754
Proverb number:
20117
Volume:
5
Esplúmanse as pitas, auga segura Page:
754
Proverb number:
20120
Volume:
5
Pitas xuntas, señal de tempo trocado Page:
754
Proverb number:
20126
Volume:
5
Se os burros ornean moito, non saldrás enxoito Page:
754
Proverb number:
20128
Volume:
5
Xunta de gatos, señal de xeada Page:
754
Proverb number:
20131
Volume:
5
Vento marzal, bo temporal Page:
837
Proverb number:
22778
Volume:
5
As estrelas a brilar, mariñeiros para o mar Page:
373
Proverb number:
9269
Volume:
5
Mar en carreiros, auga a regueiros Page:
494
Proverb number:
12820
Volume:
5
Cando as vacas baixan prá praia, temporal Page:
495
Proverb number:
12827
Volume:
5
Néboa en setembre trae o sur no ventre Page:
496
Proverb number:
12857
Volume:
5
Noite moura, vendaval seguro Page:
496
Proverb number:
12859
Volume:
5
Noroeste á noite, vento sur pola mañán Page:
496
Proverb number:
12860
Volume:
5
Semblante do Cabalo, vento sur declarado Page:
498
Proverb number:
12897
Volume:
5
Néboa no Farelo, millor á noite que á mañán cedo Page:
601
Proverb number:
15918
Volume:
5
Néboa na serra, chuvia na terra Page:
602
Proverb number:
15949
Volume:
5
Pitas xuntas, señal de auga Page:
754
Proverb number:
20126
Volume:
5
Ano de xeadas, ano de nevadas Page:
603
Proverb number:
15974
Volume:
5
Mondigo acapelado, nordeste ó rabo Page:
615
Proverb number:
16267
Volume:
5
Ceo caspento, chuvia ou vento Page:
614
Proverb number:
16256
Cando as pedras do Xalo choran, ventan auga Page:
908
Proverb number:
1385

Pages