Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 41 - 60 of 202 (page 3 of 11)
Proverb In sourcesort descending
Si vén o aire de Portomarín, auga na cara Page:
167
Proverb number:
3951
Volume:
5
Sol do color do luar, ou chover ou nevar Page:
167
Proverb number:
3954
Volume:
5
Sol que pica, por auga repica Page:
167
Proverb number:
3968
Volume:
5
Vento padronés, nunca bo o verés Page:
168
Proverb number:
3987
Volume:
5
Nunca vén o tempo firme hasta que pasa o santo do gorro ferido Page:
179
Proverb number:
4262
Volume:
5
Cando ablanda a area da plaia, sinal de mal tempo Page:
493
Proverb number:
12797
Volume:
5
Cando hai mal tempo e se pica o mar, sinal de travesía Page:
493
Proverb number:
12799
Volume:
5
Cando brúa a barra de Ortigueira, bois á leira Page:
494
Proverb number:
12817
Volume:
5
Semblante de Oviedo, mariñeiro non teñas medo Page:
494
Proverb number:
12818
Volume:
5
Cando a abaladoira sona, ou chove ou trona Page:
494
Proverb number:
12819
Volume:
5
Cando a Curota ten capela, adiviña vendaval Page:
495
Proverb number:
12838
Volume:
5
Os arroaces brincan no mar, forte norte vai a dar Page:
495
Proverb number:
12829
Volume:
5
Canto máis norte, máis frío de morte Page:
495
Proverb number:
12843
Volume:
5
Carcaixía, norte ou nordeste cría Page:
495
Proverb number:
12844, 12845
Volume:
5
Con norte fuerte ronca a Lanzada, pronto virá a recalmada Page:
496
Proverb number:
12847
Volume:
5
Chuvia miúda, daguión barrunta Page:
496
Proverb number:
12852
Volume:
5
Leste na ría, norte na costa Page:
496
Proverb number:
12855
Volume:
5
Noroeste de serán, vendaval pola mañán Page:
496
Proverb number:
12861
Volume:
5
Pola mañán vento á ría, á tarde vento do mar Page:
496
Proverb number:
12869
Volume:
5
Ponse o mar a arrelleirar, vento do sul vai entrar Page:
497
Proverb number:
12870
Volume:
5

Pages