Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 141 - 160 of 202 (page 8 of 11)
Proverbsort descending In source
Treboada polo sureste, máis nordeste Page:
753
Proverb number:
20097
Volume:
5
Veñen cordeiros, vén a neve; veña o demo que os leve Page:
604
Proverb number:
15995
Volume:
5
Vento do sudés, botas de auga nos pés Page:
753
Proverb number:
20100
Volume:
5
Vento padronés, nunca bo o verés Page:
168
Proverb number:
3987
Volume:
5
Ventos nas illas Ons, malos son Page:
497
Proverb number:
12881
Volume:
5
Xiada no abril e maio é a plaga maior de todo o ano Page:
128
Proverb number:
3016
Volume:
5
Xunio quente, millo valente Page:
140
Proverb number:
3257
Volume:
5
Xunta de gatos, señal de xeada Page:
754
Proverb number:
20131
Volume:
5
¿Araña do mar? Vento e chuvia Page:
497
Proverb number:
12885
Volume:
5
A chuvia mellor do ano vén o doce sin engano Page:
150
Proverb number:
3542
Volume:
5
A moita seca trae ás veces a moita mollada Page:
801
Proverb number:
21555
Volume:
5
Albas pardas, ventos ou augas Page:
154
Proverb number:
3625
Volume:
5
Anduriña moi adiantada, primaveira ben temprada Page:
753
Proverb number:
20106
Volume:
5
Ano que hastra o nove vén xiando, bon e moito pan vén anunciando Page:
49
Proverb number:
1118
Volume:
5
Arreboles ao sol posto, meu caperuciño andará enxoito Page:
612
Proverb number:
16212
Volume:
5
As augas de febreiro matan o onzaneiro Page:
100
Proverb number:
2390
Volume:
5
As catro escarchas de xaneiro, as catro nevadas de febreiro e as doces augas de abril, valen máis que o coche do Santo Rei David Page:
87
Proverb number:
2116
Volume:
5
Báñanse os gorriós, auga a montós Page:
155
Proverb number:
3663
Volume:
5
Bo ano, Nadal soleado Page:
150
Proverb number:
3544
Volume:
5
Calma que se prolonga moitos días, tormentas moi bravías Page:
156
Proverb number:
3670
Volume:
5

Pages