Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 101 - 120 of 202 (page 6 of 11)
Proverbsort descending In source
Néboa na serra, chuvia na terra Page:
602
Proverb number:
15949
Volume:
5
Néboa no Farelo, millor á noite que á mañán cedo Page:
601
Proverb number:
15918
Volume:
5
Néboa no Miño, auga vén de camiño Page:
601
Proverb number:
15920
Volume:
5
Néboas rubias á ribeira, vellas á pateira Page:
602
Proverb number:
15951
Volume:
5
Neve na cima, inverno enriba Page:
603
Proverb number:
15987
Volume:
5
Noroeste de serán, vendaval pola mañán Page:
496
Proverb number:
12861
Volume:
5
Norte, porco á morte; travesía, porco á basía; vendaval, porco á sal; soán, porco ó can Page:
163
Proverb number:
3856
Volume:
5
Nubes pra baixo, bon refaixo; nubes pra riba, auga encima Page:
616
Proverb number:
16307
Volume:
5
Nublada a Armenteira, norte na ribeira Page:
618
Proverb number:
16347
Volume:
5
Nunca vén o tempo firme hasta que pasa o santo do gorro ferido Page:
179
Proverb number:
4262
Volume:
5
Os doce primeiros días de ferbeiro [sic] son doce meses do ano inteiro Page:
105
Proverb number:
2511
Volume:
5
Os primeiros tronos de xaneiro son bos prós campos e malos prós homes Page:
94
Proverb number:
2270
Volume:
5
Ós tres días de xiada, unha vendavalada Page:
752
Proverb number:
20078
Volume:
5
Parrascos ó sueste, á mañá sursueste Page:
615
Proverb number:
16269
Volume:
5
Pitas xuntas, señal de auga Page:
754
Proverb number:
20126
Volume:
5
Pitas xuntas, señal de tempo trocado Page:
754
Proverb number:
20126
Volume:
5
Pola mañán vento á ría, á tarde vento do mar Page:
496
Proverb number:
12869
Volume:
5
Ponse ruibio hacia Chantada, colle os bois e vai á arada Page:
613
Proverb number:
16223
Volume:
5
Primeiro de agosto chuvioso, castaño vermoso Page:
146
Proverb number:
3419
Volume:
5
Roibos de Villalba, ou vento ou auga; roibos do mar, bon tempo Page:
613
Proverb number:
16226
Volume:
5

Pages