Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 201 - 202 of 202 (page 11 of 11)
Proverbsort descending In source
Telarañas polo aire, vento ao mar Page:
615
Proverb number:
16271
Volume:
5
Vento marzal, bo temporal Page:
837
Proverb number:
22778
Volume:
5

Pages