Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 21 - 40 of 202 (page 2 of 11)
Proverbsort descending In source
As riadas de xaneiro aumentan o gra no graneiro Page:
87
Proverb number:
2118
Volume:
5
As xeadas de xaneiro comen máis que Madrid e Toledo Page:
87
Proverb number:
2119
Volume:
5
Auga antes do vento, vento ou mal tempo Page:
751
Proverb number:
20048
Volume:
5
Auga fría na badía, norte en Muxía Page:
498
Proverb number:
12894
Volume:
5
Baixou o río en seguida, auga encima Page:
155
Proverb number:
3662
Volume:
5
Ballón de maio e sol de san Xoán[,] sube a herba por riba do pan Page:
129
Proverb number:
3036
Volume:
5
Brétema na xiada, auga pola tarde Page:
602
Proverb number:
15946
Volume:
5
Brúa Alba, tempo en calma Page:
497
Proverb number:
12883
Brúa Gandarío, panos ó río Page:
156
Proverb number:
3667
Volume:
5
Cand'a neve chega ó Miño, na montaña non se ve o camiño Page:
603
Proverb number:
15976
Volume:
5
Cando a abaladoira sona, ou chove ou trona Page:
494
Proverb number:
12819
Volume:
5
Cando a Curota ten capela, adiviña vendaval Page:
495
Proverb number:
12838
Volume:
5
Cando a Curotiña ten o sombreiro, señal de chuvia Page:
616
Proverb number:
16312
Volume:
5
Cando a montaña pon o sombreiro, prepárate pró inverno, e si pon capote, chove de cote Page:
615
Proverb number:
16272
Volume:
5
Cando a niebla pousa no Faro, desfaise en tronada Page:
156
Proverb number:
3683
Volume:
5
Cando a perdiz canta e a nube encobre, non hai mellor señal pra cando chove Page:
156
Proverb number:
3677
Volume:
5
Cando a perdiz canta, nublado vén Page:
156
Proverb number:
3678
Volume:
5
Cando a pita canta, señal de bon tempo Page:
753
Proverb number:
20108
Volume:
5
Cando ablanda a area da plaia, sinal de mal tempo Page:
493
Proverb number:
12797
Volume:
5
Cando as candorcas saltan, o bon tempo espanta Page:
753
Proverb number:
20109
Volume:
5

Pages