Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 202 (page 1 of 11)
Proverbsort descending In source
A chover, a chover, millor na malla que na vendimia Page:
152
Proverb number:
3583
Volume:
5
A curuxa de madrugada, vento ou xeada Page:
753
Proverb number:
20104
Volume:
5
A curuxa no ameixón, mortandá ou tempo bon Page:
753
Proverb number:
20105
Volume:
5
A lúa que quixo entrar xeando, medrou mollando Page:
153
Proverb number:
3590
Volume:
5
Aire caldelao tres días toca en vao Page:
153
Proverb number:
3597
Volume:
5
Aire de Calde non traballa en balde Page:
153
Proverb number:
3598
Volume:
5
Aire de Neira, auga á carreira Page:
153
Proverb number:
3602
Volume:
5
Aire de Portugal, vellas ó xestal Page:
153
Proverb number:
3604
Volume:
5
Aire peroxao, nin auga nin vrao Page:
153
Proverb number:
3613
Volume:
5
Aire sarriao ou moita chuvia ou nin un grao Page:
153
Proverb number:
3614, 3615
Volume:
5
Aire villalbés, auga por un mes Page:
154
Proverb number:
3622
Volume:
5
Aire zamorao, auga na mao Page:
154
Proverb number:
3623
Volume:
5
Ano de xeadas, ano de nevadas Page:
603
Proverb number:
15974
Volume:
5
Arco da vella á mañanciña, prepara a capotiña Page:
154
Proverb number:
3632
Volume:
5
Arco da vella á tarde non vén de balde: se non trae chuvia, traerá aire Page:
154
Proverb number:
3633
Volume:
5
Arreboles a Aragón, á noite con auga son Page:
612
Proverb number:
16208
Volume:
5
Arreboles a Castilla, vellas á cociña Page:
612
Proverb number:
16209
Volume:
5
Arreboles a Portugal, á mañán sol serán Page:
612
Proverb number:
16210
Volume:
5
Arreboles de sol posto é señal de tempo enxoito; arreboles de sol levantado, é señal de tempo mollado Page:
612
Proverb number:
16214
Volume:
5
As estrelas a brilar, mariñeiros para o mar Page:
373
Proverb number:
9269
Volume:
5

Pages