Proverbi romagnoli
Author: 
SPALLICCI, Aldo
Editorial: 
Giunti
Place of edition: 
Firenze
Publication date: 
1996
Proverbs
Displaying 81 - 100 of 102 (page 5 of 6)
Proverbsort descending In source

Se e' dè ad San Zorz l'è bagnê, / i cavalir dla galeta i n't'n'ha da fê, / e se inveci e' piuvarà / dla galeta i n't'i n farà

Page:
31
Proverb number:
210

Se e' dè d Santa Cros e' piuvarà al cócal busi a 'l dvintarà

Page:
39
Proverb number:
287

Se fabrêr u n' sfabreƷa, mêrƷ e' smateƷa

Page:
63
Proverb number:
459

Se int una massa pr'al caler / al furmigh a 'l dà fura da e' furmigher, / e' vò dì che tra pôch e' piôv

Page:
63
Proverb number:
460

Se piôv ad fabrêr l'impiness e' granêr

Page:
39
Proverb number:
290

Se piôv e' dè del'Assansión e' va da mêl la brenda e la claƷión

Page:
39
Proverb number:
291

Se piôv int al manê u i n'è d'ìgnia qualitê

Page:
39
Proverb number:
292

Se piôv int i dè impresté, pianta di fasúl e de' furmintòn t' a n'avré

Page:
40
Proverb number:
293

Se piôv int i dè luv u j è de' gran e di marƷúl

Page:
40
Proverb number:
294
Se piov par la Zariola [/] quaranta dè l'inveran in s'arnova Page:
64
Proverb number:
465

Se piôv par San Barnabà l'uva bianca la s'n'in va, se piôv matena e sera u s'n'in va neca la negra

Page:
40
Proverb number:
295

Se piôv par San Gregori tot nuvémbar l'è un dimôni

Page:
63
Proverb number:
464

Se sta bon e' dè 'd San Gall u s' somna neca al val

Page:
40
Proverb number:
296

Se tona in abrìl l'è bon segn pr'e' barìl

Page:
40
Proverb number:
297
Setembar e utobar cun dal bel giurnedi [/] temp ad fe dal scampagnedi Page:
64
Proverb number:
466

Sot la neva u i sta e' pan e la farena de' gran

Page:
40
Proverb number:
298
Temp ech lus [/] aqua prudus Page:
64
Proverb number:
469

Tot j arcult ch' a farì s' i srà bun u 'l dirà l'êrchbalèn, tot j arcult ch'u s' farà l'êrchbalèn u' ve' dirà

Page:
41
Proverb number:
302

Tra al dó Madón se e' sech l'avnirà, l'arvena dla campagna la sarà

Page:
32
Proverb number:
215

Tresta cla fabrarôla ch'la n' manda e' can a l' ôra

Page:
32
Proverb number:
216

Pages