Els noms populars de núvols, boires i vents: Ribera d'Ebre i Terra Alta
Author: 
MANENT, Albert
Editorial: 
Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar"
Place of edition: 
Barcelona
Publication date: 
1997
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 53 (page 1 of 3)
Proverb In sourcesort ascending
Por San Antón, la boira en su rincón Page:
43
Lluna d'octubre, | set ne descubre Page:
43
Tramuntana no té abric, | i home pobre no té amic Page:
39
Sub voce:
Tramuntana
Ponent té una filla | casada al llevant; | que quan la va a veure | s'entorna plorant Page:
38, 63
Sub voce:
Llevant, Morellà
La morella, | guarda't d'ella Page:
39
Sub voce:
Morellà, morellenc o de Morella; Morellà
Aire del Segre, | aigua al darrere Page:
62
Sub voce:
Aire del Segre
Quan Montsant té capell, [/] no et fiïs d'ell Page:
22, 51
Sub voce:
Capell, Capell
Rellampega a la marina? [/] Cerç a la matina Page:
43
Si es pon lo sol en barrera, al cap de tres dies plourà Page:
15
Sub voce:
Barrera
Quan veus la broma a Cardó, un pa al sarró Page:
19
Sub voce:
Broma a Cardó
Cel a brometes, a la terra pastetes Page:
20
Sub voce:
Brometes
Broma a la serra, aigua a la terra Page:
20
Sub voce:
Broma a la Serra [del Migdia]
Cel a calderons, aigua als cocons Page:
21
Sub voce:
Calderons
Aigua a bufetes, aigua per les bassetes Page:
21
Sub voce:
Bufetes
Núvols a la calçada, aigua a la matinada Page:
21
Sub voce:
Calçada
Si la Picossa fa capell, aigua a Ca Ferro Vell Page:
22
Sub voce:
Capell
Cel a petxinetes, aigua a les bassetes Page:
22, 28, 53, 56
Sub voce:
Cel Apetxinat, Petxinetes, Clotxinetes, Petxinetes
Si entra encapellada, any de bona anyada, si entra amb [lluna] vella [o sigui rasa], no et fiis d'ella [sic] Page:
22
Sub voce:
Cel Encapellat
Cel a petxines, aigua a badines Page:
45
Sub voce:
Badines
Cell rogent, pluja o vent Page:
23
Sub voce:
Cell rogent

Pages