Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/]
Author: 
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL
Editorial: 
Moll
Place of edition: 
Palma de Mallorca
Publication date: 
1930-1962
Proverbs
Displaying 21 - 40 of 723 (page 2 of 37)
Proverbsort descending In source
Aigo de sant Magí | no dóna pa i lleva vi Page:
340, 118
Sub voce:
aigua, Magí
Proverb number:
o) [aigua], a) [Magí]
Volume:
I, VII
Aigo per sant Urbà | lleva oli i vi i no dóna pa Page:
340
Sub voce:
aigua
Proverb number:
o)
Volume:
I
Aigos de febrer, | estauvien es femer Page:
773
Sub voce:
febrer
Proverb number:
j)
Volume:
V
Aigos es bril i es maig roades, | fan ses anyades Page:
55-56, 127
Sub voce:
abril, maig
Proverb number:
d) [abril], d) [maig]
Volume:
I, VII
Aigua d'estiu, xerriu-xerriu, aigua d'hivern, aiguat d'infern Page:
564, 934
Sub voce:
estiu, xerriu-xerriu
Proverb number:
o) [estiu]
Volume:
V, X
Aigua de bombolla, tot lo món assadolla Sub voce:
bambolla
Aigua de febrer, | bona per al sementer Page:
341, 773
Sub voce:
aigua, febrer
Proverb number:
o) [aigua], l) [febrer]
Volume:
I, V

Aigua de gener | ompli bótes i graner

Page:
340, 254
Sub voce:
aigua, gener
Proverb number:
o) [aigua], a) [gener]
Volume:
I, VI
Aigua de gener, poc blat al graner Page:
254
Sub voce:
gener
Proverb number:
b)
Volume:
VI
Aigua de gener, | blat en la sitja i vi en el celler Page:
936
Sub voce:
sitja
Proverb number:
b)
Volume:
IX
Aigua de gener, | tot l'any va bé Page:
254
Sub voce:
gener
Proverb number:
a)
Volume:
VI
Aigua de juriol | encén el sol Page:
980
Sub voce:
sol
Proverb number:
j)
Volume:
IX
Aigua de maig i plor de bagassa, | en un punt passa Page:
127
Sub voce:
maig
Proverb number:
c)
Volume:
VII
Aigua de maig, | de raig a raig; | aigua d'abril, | de fil a fil Page:
56
Sub voce:
abril
Proverb number:
d)
Volume:
I
Aigua de maig, | mal pels animals Page:
340, 127
Sub voce:
aigua, maig
Proverb number:
o) [aigua]; h) [maig]
Volume:
I, VII
Aigua de març, | herba als sembrats Page:
340, 230
Sub voce:
aigua, març
Proverb number:
o) [aigua], g) [març]
Volume:
I, VII
Aigua en agost, | safrà, mel i most Page:
292
Sub voce:
agost
Proverb number:
c)
Volume:
I
Aigua en febrer, civada en lo graner Page:
773
Sub voce:
febrer
Proverb number:
l)
Volume:
V
Aigua en febrer, ordi en graner Page:
340
Sub voce:
aigua; febrer
Proverb number:
o) [aigua]; l) [febrer]
Volume:
I
Aigua marcenca, | terra herbenca Page:
233
Sub voce:
marcenc, -enca
Volume:
VII

Pages