Xaneiro xeadeiro, febreiro ferverexeiro, marzo aireoso, abril chuviñoso, sacan a maio florido i hermoso
Language or variety: 
Literal translation: 

Enero heladero, febrero ferverexeiro, marzo aireoso, abril lloviznoso, sacan a mayo florido y hermoso

Comments: 

Localizado por el ALGa en el punto de encuesta O.22 (lugar y parroquia de Campobecerros, municipio de Castrelo do Val). En gallego normativo, fermoso en vez de hermoso. Por otra parte, la grafía i para la conjunción copulativa e obedece a la realización semiconsonántica [j] ante vocal. Cf. Xaneiro xeadeiro, febreiro nevadeiro, marzo airoso, abril chuvinoso e maio florido i hermoso; y además: Febreiro ferverexeiro, marzo airoso e abril chuviñoso, sacan a maio florido i hermoso. Sobre la derivación ad hoc ferverexeiro, véase la glosa atribuida en la ficha de Febreiro ferverexeiro, marzo airoso e abril chuviñoso, sacan a maio florido i hermoso; a saber: "O informante explica que este termo se emprega cando neva e vai sol".

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
  • Territory:

    Castrelo do Val, Orense [Ourense], Galicia, Spain.

    Point O-22 of the Atlas Lingüístico Galego.

Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores) ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico Editorial:
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Place of edition:
A Coruña
Publication date:
2003
Page:
462
Proverb number:
21
Volume:
IV