Tres dijous hi ha dintre l'any | que llueixen més que el sol: | Dijous Sant, dia de Corpus | i el dia de l'Ascensió
Language or variety: 
Literal translation: 

Tres jueves hay dentro del año | que lucen más que el sol: | Jueves Santo, día de Corpus | y el día de la Ascensión

Gloss: 

És dubtós el caràcter popular d'aqueixa traducció de la cançó castellana [...]

Comments: 

No es refrán meteorológico. Y aun así, lo recogemos por la popular asociación de estas tres festividades movibles con un sol radiante. Cf. Brillen com el sol en migdia, | tres dijous tots els anys: | el de l'Ascensió, el del Corpus, | i el primer, que és Dijous Sant.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Editionsort descending In source
SANCHIS GUARNER, Manuel Calendari de refranys Editorial:
Barcino
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1951
Page:
89-90
Proverb number:
1