Tantas neblas en xaneiro como xeadas en maio
Language or variety: 
Literal translation: 

Tantas nieblas en enero como heladas en mayo

Gloss: 

Con el consiguiente perjuicio para la agricultura.

Comments: 

En gallego normativo, néboas o nebras, en vez de neblas.

Categorization
Chronology: 
General Subject Area: 
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Titlesort descending Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
95
Proverb number:
2306
Volume:
5